medijiProjekti razvoja transparentnosti javnog sektora

Prilagodba nacionalnog zakonodavnog okvira Europskoj direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD)

Regulacija elektroničkih medija (s aspekta izvršnih tijela vlasti, regulatora i pružatelja medijskih usluga)

Zaštita djece i maloljetnika  u medijima– zakonska i podzakonska razina, kodeksi i preporuke,dobre prakse

Koregulacija i samoregulacija medija

Zaštita i promicanje medijskog pluralizma i raznovrsnosti

Javni mediji i zaštite javnog interesa u medijima – zakonodavni okvir, financiranje, dobre prakse

Pravni i regulativni okvir za sankcioniranje i suzbijanje govora mržnje u medijima; europska iskustva i prakse